หลักการ 3 ข้อสำหรับการออกแบบความปลอดภัยของเอลีเบเบ

“เอลีเบเบ” เป็นที่ยี่ห้อที่นั่งเด็กในรถยนต์ของคาร์เมท (Carmate) บริษัทที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ
และพัฒนาของวัสดุสำหรับยานยนต์เป็นเวลาหลายปีด้วยความรู้อันลึกซึ้งเกี่ยวกับยานยนต์
แม้ว่าที่นั่งเด็กในรถยนต์จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างดี
แต่มันไม่สามารถปกป้องเด็กได้ถ้าไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมในยานยนต์ อาลีเบเบ (Ailebebe)
ได้พัฒนาสินค้าที่สามารถติดตั้งอย่างง่ายดาย และปลอดภัยสำหรับทุกคน
เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านของเราผลิตที่นั่งเด็กในรถยนต์สำหรับทารกอย่างเหมาะสม
โดยผลิตที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราในญี่ปุ่นและจีน

ครื่องอำนวยความสะดวกในการทดสอบการปะทะ

การทดสอบอย่างละเอียดให้ผลลัพธ์ในความปลอดภัยที่มากขึ้น

เราได้แนะนำเครื่องจักรที่ทดสอบการลดการปะทะ *เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโลก
เราได้จัดทำการทดสอบหลายด้านอย่างจริงจังในสภาวะที่ไม่สามารถประณีประนอมได้ เช่นการทดสอบการปะทะที่ 70 กม./ชั่วโมง
เครื่องอำนวยความสะดวกนี้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการทดสอบที่นั่งเด็กในรถยนต์โดยกระทรวงที่ดิน , โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
* เครื่องจักรที่ทดสอบการลดการปะทะทีเลียนแบบการปะทะที่แท้จริงโดยการทำให้ยานยนต์กระทบที่ผนังในอัตราที่ 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ในทางตรงกันข้าม ยานยนต์ที่ทดสอบเพิ่มความเร็วอย่างรวดเร็วจาก 0 กิโลเมตร / ชั่วโมง ในเครื่องจักรที่ทดสอบการเพิ่มการปะทะ

การวิเคราะห์ฉากของการปะทะ

เราได้แนะนำเครื่องมือ เช่น หุ่นสำหรับการทดสอบการปะทะของเด็กจากทารกแรก เกิดถึงเด็กที่มีอายุ 10 ปี กล้องถ่ายภาพความเร็วสูงเพื่อการบันทึกการปะทะ
เป็นต้น เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์การปะทะเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น