ความเป็นมาของเรากับที่นั่งเด็กในรถยนต์ที่ดำเนินมากว่า 30 ปี

“อาลีเบเบ (Ailebebe)” เป็นยี่ห้อที่นั่งเด็กในรถยนต์ของคาร์เมท (Carmate) ผู้ผลิตวัสดุสำหรับยานยนต์มากว่า 50 ปี คาร์เมท
(Carmate)ได้ผลิตที่นั่งเด็กในรถยนต์มามากกว่า 30 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา ในเรื่องอุปกรณ์ยานพาหนะ

การเริ่มต้นของเรา

history005

สินค้าของเราชิ้นแรกได้รับการพัฒนาโดยประธานบริษัทมูระตะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ สินค้าที่มีความโด่งดังชิ้นนี้เป็นที่พิงศีรษะซึ่งหลังการขายได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการเพิ่มความปลอดภัย การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย นี่เป็นภารกิจของพวกเราสำหรับการเริ่มต้น

ความเป็นมาของเราในที่นั่งเด็กในรถยนต์


1985

history001

“ไมท์ตี้แมมมี่” ได้รับการเริ่มต้นในฐานะยี่ห้อ

history002

แบบแรกสุดจากไมท์ตี้แมมมี่

1986

history003

แบบที่สองจากไมท์ตี้แมมมี่

history004

MIGHTY MAMMY JUNIOR

1988

history005

JUNIOR SAFETY LOCK

1990

history006

MIGHTY MAMMY U

1991

history007

“แบร์ส์คลับ” ได้รับการเริ่มต้นในฐานะยี่ห้อ

1994

history008

PURELY

1995

history009

JUNIOR SAFETY

1997

history010

JUNIOR SAFETY SLEEP SUPPORT

1999

history011

“อาลีเบเบ (Ailebebe)” ได้รับการเริ่มต้นในฐานะยี่ห้อ

history012

AILEBEBE・SLEEP SUPPORT

history013

AILEBEBE・FLAT & SEAT

history014

AILEBEBE・SHELL TURN

2000

history015

AILEBEBE・SHELL SWING

history016

AILEBEBE・FRUITS JUNIOR

2001

history017

เครื่องจักรที่ทดสอบการเร่งการปะทะที่ได้รับการแนะนำ

history018

AILEBEBE・PRESHILED

history019

AILEBEBE・PRECOTTO

2002

history020

AILEBEBE・FITTURN

history021

AILEBEBE・KURUTTO

2004

history022

AILEBEBE・SARATTO 3STEP

2005

history023

เราสร้างนวัตกรรมภาพลักษณ์ยี่ห้อ “อาลีเบเบ (Ailebebe)”

history024

AILEBEBE・KURUTTO Premium

history025

AILEBEBE・ZUTTO 3STYLE

2009

history026

AILEBEBE・GLOVA

2010

history027

AILEBEBE・KURUTTO NT2

2011

history028

เครื่องจักรที่ทดสอบการลดการปะทะที่ได้รับการแนะนำ

2012

history029

AILEBEBE・CUTE FIX

2014

history030

AILEBEBE・KURUTTO 3i

2016

history031

AILEBEBE・KURUTTO 4i/4s

2018

history031

AILEBEBE・PAPATTO

history031

AILEBEBE・FLACOT

history031

AILEBEBE・KURUTTO 5i/5s