สินค้าที่ผลิตในโรงงานของเรา

เราผลิตที่นั่งเด็กในรถที่โรงงานของเราในเมืองยูกิจังหวัดอิบารากิซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์บนภูเขาสึกูบะได้อย่างทั่วถึง *
เราทำตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ISO 14001 และได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
* เราผลิตชุดคุรุตโตะ 4 (KURUTTO 4) และชุดสวิงมูน (SWING MOON) ที่โรงงานในยูกิของเรา

JQA

กระบวนการการผลิต

1. การรับชิ้นส่วน

ทุกเช้าเราจะได้รับชิ้นส่วนเป็นพันๆชิ้นเพื่อสร้างที่นั่งเด็กในรถยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนที่มีการออกแบบจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างระมัดระวังและเราตรวจสอบทุกชิ้น
การเย็บทั้งหมดจะถูกตรวจว่ายังมีเข็มเย็บที่เหลืออยู่หรือไม่

2. การประกอบบางส่วนและการจัดการชิ้นส่วน

ก่อนการประกอบที่นั่งเด็กในรถยนต์ เราจำต้องมีการประกอบชิ้นส่วนหลายชนิด
ในขณะที่มีการเตรียมการประกอบ เราตรวจสอบจำนวนของชิ้นส่วนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
แม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆ เช่นสกรูเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด

3. การประกอบขั้นสุดท้าย

คนงานที่มีประสบการณ์ของเราผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในกระบวนการการประกอบบางส่วนได้มีส่วนร่วมในการประกอบขั้นสุดท้าย
พวกเขาให้ความสนใจกับรายละเอียด
เช่นการใช้แรงบิดให้สกรูแต่ละตัวแน่นเพื่อที่ที่นั่งของเด็กในรถยนต์จะมีคุณภาพในด้านความปลอดภัยเหมือนกันทุกชิ้น

4. ยอดสั่งซื้อสินค้า

เราจะไม่จัดส่งที่นั่งเด็กในรถยนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ที่นั่งเด็กในรถแต่ละชิ้นจะมีหมายเลขสินค้าของตัวเอง และจะมีการจัดส่งไปที่ร้านค้าไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่จัดส่งไปทั่วโลก