สินค้า

ที่นั่งสำหรับเด็กแรกเกิด

ที่นั่งเด็กและเด็กโตสำหรับเด็กอายุ 1 ขวบและมากกว่า

ที่นั่งเด็กโตสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบและมากกว่า

การเรียงสินค้า

KURUTTO 4i

●การติดตั้ง ISOFIX
●ที่สามารถหมุนได้

ทารกแรกเกิดถึง 18kg
ทารกแรกเกิดถึง 4 ปี

KURUTTO 4s

●การติดตั้งเข็มขัด
●ที่สามารถหมุนได้

ทารกแรกเกิดถึง 18kg
ทารกแรกเกิดถึง 4 ปี

KURUTTO NT2

●การติดตั้งเข็มขัด
●ที่สามารถหมุนได้

ทารกแรกเกิดถึง 18kg
ทารกแรกเกิดถึง 4 ปี

Swing Moon

●การติดตั้งเข็มขัด
●การเอนลง

9 ถึง 25kg
1 ถึง 7 ปี

SARATTO Highback Junior Quattro

●การติดตั้งเข็มขัด

15 ถึง 36kg
3 ถึง 11 ปี

รายการสิ่งของสำหรับคนท้อง

รายการสิ่งของสำหรับการขับขี่