วีดีโอ
“ KURUTTO NT/NT2 ”

ดูคู่มือคำแนะนำด้วย
วิดีโอจะเริ่มขึ้นโดยการกดที่นี่

* วิดีโอเหล่านี้ถูกจัดทำเป็นภาษาญี่ปุ่น
* สินค้าในวิดีโอเหล่านี้ถูกจำหน่ายในญี่ปุ่น
โปรดสังเกตว่าของใช้เฉพาะทางหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ

①จะติดตั้งอย่างไร

②จะบรรทุกที่นั่งเด็กในรถยนต์อย่างเหมาะสมอย่างไร

③จะเอนลงและหมุนอย่างไร

④การติดตั้งและการตรวจสอบหลังการติดตั้ง

⑤จะปรับสายรัดบ่าอย่างไร

⑥จะใช้หมอนของเด็กทารกอย่างไร

⑦จะให้เด็กของคุณนั่งหรือถอดออกอย่างไร (2500g~13kg)

⑧จะให้เด็กของคุณนั่งอย่างไร (9kg~18kg)

⑨จะติด / จัดการ / ย้ายที่บังเเดดอย่างไร

⑩จะย้าย / ติดกลับที่ปิดได้อย่างไร

⑪จะเคลื่อนย้ายอย่างไร

สนับสนุน