วีดีโอ
“ KURUTTO 4i ”

ดูคู่มือคำแนะนำด้วย
วิดีโอจะเริ่มขึ้นโดยการกดที่นี่

* วิดีโอเหล่านี้ถูกจัดทำเป็นภาษาญี่ปุ่น
* สินค้าในวิดีโอเหล่านี้ถูกจำหน่ายในญี่ปุ่น
โปรดสังเกตว่าของใช้เฉพาะทางหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ

①การติดตั้งและการตรวจสอบหลังการติดตั้ง

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

②จะเคลื่อนย้ายอย่างไร

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

③จะเอนลงและหมุนอย่างไร

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

④จะให้เด็กของคุณนั่งหรือถอดออกอย่างไร

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

⑤จะใช้หมอนทารก “แฟลต 2” อย่างไร

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

⑥จะปรับสายรัดบ่าอย่างไร
การยืนยันหลังจากให้เด็กของคุณนั่ง

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

⑦จะติด / จัดการ / ย้ายที่บังเเดดอย่างไร

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้

⑧จะย้าย / ติดกลับที่ปิดได้อย่างไร

* คำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถแสดงในวิดีโอได้