คำถามที่พบบ่อย
“ KURUTTO 3i ”

【คำถามที่พบบ่อย】

・ที่นั่งในรถยนต์ที่ไม่สามารถปรับเอนลงมา
・ที่นั่งในรถยนต์ไม่สามารถหมุนได้
・สายรัดบ่าไม่ถูกคลายตัว
・ความสูงของสายรัดบ่าไม่สามารถถูกปรับได้
・สายรัดบ่าสั้นเกินกว่าที่จะเข้าหัวเข็มขัด
・ที่บังแดดไม่เปิด

ที่นั่งในรถยนต์ที่ไม่สามารถปรับเอนลงมา

พนักพิงศีรษะของยานยนต์ไปกั้นที่นั่งในรถยนต์หรือไม่ ? ถ้ากั้น ให้เคลื่อนย้ายพนักพิง ศีรษะของยานยนต์

ที่นั่งในรถยนต์ไม่สามารถหมุนได้

จะสามารถหมุนได้เมื่อการเอนลงได้ถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งที่ 3(สำหรับรายละเอียด ดูวิดีโอ.)

สายรัดบ่าไม่ถูกคลายตัว

คุณกำลังดึงเข็มขัดรัดบ่าใช่ไหม ? ดึงเข็มขัดรัดบ่าขณะที่กดที่ปุ่มปรับ(สำหรับรายละเอียด ดูวิดีโอ.)

ความสูงของสายรัดบ่าไม่สามารถถูกปรับได้

ในขั้นแรกให้คลายสายรัดบ่า และปรับความสูงของมัน(สำหรับรายละเอียด ดูวิดีโอ

สายรัดบ่าสั้นเกินกว่าที่จะเข้าหัวเข็มขัด

(1)
คลายเข็มขัดรัดบ่าลงอย่างเพียงพอ

(2)
เคลื่อนย้ายที่รองสะโพกถ้ามันรัดแน่นมากไปตรงหน้าอกของเด็กและถ้าเด็กสามารถยกศีรษะตนเองขึ้นมาได้
(3)
ปรับเข็มขัดที่บ่าให้อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม
(4)
อย่าแต่งกายให้เด็กของคุณด้วยเสื้อผ้าที่มีหลายชั้นก่อนการวางเด็กที่ที่นั่งเด็ก
* ถอดเสิ้อโค้ทหนาออก เช่น เสื้อเเจ๊คเก็ตยาว เพื่อให้เด็กสามารถนั่งอย่างพอดีในที่นั่งเด็ก

(5)
ถ้าที่รองสะโพกติดมาด้วย ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ถ้าอยู่นอกตำแหน่ง ให้ตั้งไว้อย่างลึก
(6)
ให้แน่ใจว่าวางทารกแรกเกิดในตำแหน่งที่เหมาะสม ดังที่แสดงในตัวอย่าง ถ้าทารกแรกเกิดอยู่นอกตำแหน่ง ให้เคลื่อนย้ายเด็ก เพื่อให้บ่าของเด็กอยู่ในระดับที่สูงเหนือเข็มขัดรัดบ่า
(7)
ตรวจสอบว่าเข็มขัดรัดบ่าติดตั้งอยู่ที่บ่าของเด็กอย่างเหมาะสม ถ้าเข็มขัดรัดบ่าไม่ได้อยู่บนบ่าของเด็ก ให้ติดตั้งไว้ที่บ่า

ที่บังแดดไม่เปิด

(1)
ถ้าผ้าของที่บังแดดหงายขึ้น ที่บังแดดจะไม่เปิด แน่ใจว่าเลื่อนผ้าของที่บังแดดลงมา

(2)
ปุ่มของที่ปกคลุมตัวและที่บังแดดต้องทำให้แน่นก่อนเปิดหรือปิดที่บังแดด
สำหรับรายละเอียด ดูวิดีโอ

สนับสนุน