การติดตั้งเข็มขัดซึ่งถูกใช้ทั่วไปกับที่นั่งเด็กในรถยนต์ต้องการการเคลื่อนของการดึงเข็มขัดที่นั่งด้วยแรงของผู้ใช้ทั้งหมด
ถ้าเข็มขัดรัดที่นั่งไม่ถูกดึงมาแรงเพียงพอ ที่นั่งเด็กในรถยนต์ไม่สามารถ
ที่จะติดตั้งได้อย่างปลอดภัย ในทางตรงกันข้ามคุรุตโตะ4s (KURUTTO 4s)ก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มช่วยเหลือพลังงานแม้แต่กับรูปแบบการติดตั้งเข็มขัด

パワーアシストボタン

ปุ่มช่วยเหลือพลังงาน

แม้แต่มารดาผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในความเเข็งแกร่งของตัวเธอก็สามารถติดตั้งคุรุตโตะ 4s (KURUTTO 4s) อย่างง่ายดายโดยการกดปุ่มช่วยเหลือพลัง *จงแน่ใจว่ากดปุ่มช่วยเหลือพลังงานตอนจบของการติดตั้ง

ワイドサポートレッグ

ขารองที่กว้าง

ขารองคู่ที่กว้างมีผลกระทบน้อยกว่าการมุ่งรวมไปที่การปะทะ

シートフィット形状

การออกแบบที่เหมาะเป็นอย่างดี

สำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย รูปแบบของที่นั่งถูกออกแบบเพื่อที่จะให้เข้ากับที่นั่งของยานยนต์แบบต่างๆ

シートベルト固定デバイス

เครื่องมือในการล็อกเข็มขัดที่นั่ง

ด้ามจับเครื่องมือการล็อกที่เข็มขัดนั่งถูกทำให้แน่นขึ้น